top of page

Wordt lid van Blauw-Zwart Zelzate 47!

Hoe wordt je lid?

Het lidgeld bedraagt voor: 

 • Kinderen jonger dan 12 jaar: € 5,00

 • Volwassenen: 

  • €25,00  tot 15 Juli

  • €35,00  Na 15 Juli

Het lidgeld kan gestort worden op onze rekening 068-2350179-90 met vermelding van: 

 • Naam

 • Adres

 • Geboortedatum

 • Eventueel abonnementsplaats 

 • Customernummer (staat op uw abonnement)

Voor verdere informatie kunt u steeds terecht bij onze bestuursleden! 

 

IBAN rekeningnummer: BE34 0682 3501 7990

BIC: GKCCBEBB

bottom of page